Welkom op de site van het Markelo's Mannenkoor

Dit is de site van het Markelo’s Mannenkoor. Niet zo maar een koor, maar ons koor en daar zijn we trots op.
Al vanaf 1970 staat het MMK  voor goede en gezellige mannenzang, en dat blijven we nastreven, in 2020 wordt dat alweer 50 jaar.

Wijlen Gerrit Poortman schreef destijds als voorzitter van het Markelo’s Mannenkoor de volgende woorden in het boek: ’40 jaar Markelo’s Mannenkoor 1970 – 2010’:
“40 jaar Markelo’s Mannenkoor, 40 jaar spelen met een heel mooi instrument: de stem.
 40 jaar plezier, contacten, uitdaging, vriendschap, maar vooral groei naar een koor wat er mag zijn.
Een koor met veel trouwe leden en met één ding gemeen: de liefde voor het samen zingen”.

Wanneer iemand in 2010 tegen Gerrit Poortman gezegd zou hebben: “Vanaf nu zal met regelmaat het aantal MMK leden gestaag afnemen, tot er in 2020 praktisch de helft is overgebleven”, dan zou deze persoon waarschijnlijk als onheilsprofeet betiteld zijn. Met de huidige 22 leden op dit moment, is deze ‘profetie’ jammer genoeg wel ‘uitgekomen’.

Het idee van de oprichters en de woorden die Gerrit Poortman heeft opgetekend, blijken echter nog onverminderd van kracht en worden ook mooi weergegeven in het MMK-lied: 
‘Op naar t Goud’: ….“Ons koor gaat door, op niveau in Markelo….Jaar na jaar, met elkaar, ..Sterke band, en constant gewerkt aan ’t repertoire,….Met trouw en vriendschap naast de zang……. van groot belang,…..In Markelo”.

Dat deze formule nog steeds werkt, was duidelijk te merken tijdens het Nieuwjaarsconcert van het Markelo’s Mannen Koor op 19 januari 2020 in Zalencentrum De Haverkamp.
Een volle zaal genoot onder andere van het lied ‘De Voerman’ dat Jan Gossink als solist voortreffelijk wist neer te zetten gezien de staande ovatie, die hij na afloop van het lied kreeg. Die gebeurtenis en de daaropvolgende inspirerende repetities, onder leiding van onze nieuwe dirigent Hans Kienhuis, heeft de onderlinge saamhorigheid een flinke boost gegeven. We zien er naar uit om de repetities zo snel mogelijk te kunnen hervatten. Gelukkig zijn er, ondanks dat we niet ‘live’ repeteren, activiteiten genoeg. De invoering van Tablets, als vervanger voor de traditionele mappen, is daar een voorbeeld van. We zijn bezig om al onze partituren te digitaliseren, zodat elk koorlid de beschikking heeft over de complete bibliotheek en er tijdens de komende repetities mee uit de voeten kan.

Naast het zingen blijven we ons ook nog bezighouden met het inzamelen van oud papier, elke laatste zaterdag van de maand, maar u kunt uw oud papier 24 uur per dag brengen op onze locatie aan de Endemansdijk. U ziet; werk genoeg om bezig te blijven.

Nieuwe zangers zijn van harte welkom om ons te versterken. Informatie kunt u krijgen bij de secretaris of andere bestuursleden, en die vindt u op de volgende pagina’s en vergeet ons motto niet: 

Zingende mannen zijn gelukkige mannen!

In verband met de coronamaatregelen is het ophalen van oud papier, tot nader order opgeschort.