Bestuursleden

Bestuursleden / samenstelling

Dirigent

Dirigent

Mariette Effing Mariette Effing dirigent van het Stadsjongenskoor Oldenzaal, Tiels Mannenkoor  en het Markelo’s Mannenkoor. Als muziekjournalist maakt zij deel uit van de redactie van het tijdschrift ZINGmagazine in de functie van redactiesecretaris. Daarnaast geeft ze  workshops en kortlopende cursussen koorvorming bij diverse koren. Ze verzorgt ook  Meet & Sing workshops aan groepen die nog nooit met elkaar gezongen hebben en dit willen gebruiken als onderdeel van een teambuildingsdag of begin van een heidag.  Ook geeft ze  workshops Samen zingen is gezond aan bedrijven, personeelsverenigingen of andere gezelschappen.  Daarnaast is ook regelmatig gastdirigent tijdens koorweekenden, jurylid bij koorfestivals en begeleidt jonge mensen in de voorbereiding op het muziekvakonderwijs. Als specialist in jongens- en mannenkoorzang is ze is artistiek leider van het initiatief  Boys, keep on singing!met als doel meer jongens en jongemannen aan het zingen te krijgen én  te houden.  In dat kader nam ze deel aan ronde tafelgesprekken tijdens het festival Europa Cantat in Pécs (H) en gaf ze in de zomer lezingen tijdens het World Symposium on Choral Music in Barcelona en geeft ze regelmatig lezingen en workshops over oa repertoire. Mariette Effing studeerde hoofdvak blokfluit, schoolmuziek en koordirectie aan het Twents Conservatorium te Enschede. Na de afronding van haar studie schoolmuziek studeerde ze als koordirigent af bij Kees Stolwijk. Daarna nam ze privélessen in o.a. orkestdirectie en volgde ze  verschillende keren de Kurt Thomas Cursus. In het kader van een nieuwe studie nam zij daarna ook lessen bij Jos Leussink in Zwolle waarna zij het einddiploma koordirectie (Master) behaalde aan het ArtEZ conservatorium te Enschede. Sindsdien dirigeerde ze diverse koren in de Euregio waaronder het Oost Nederlands Kamertjeskoor, de Twente University Singers en het MesumerMännerchor. In het seizoen 2017-2018  kreeg ze cart blanche bij het project kamerkoor Canticum Novum in Nijverdal. Mariette Effing was tot april 2013 bestuurslid van het Nederlands Koorfestival. Om haar vakkennis op peil te houden bezoekt zij regelmatig symposia, studiedagen en festivals zoals Europa Cantat en het World Symposium on Choral Music. Momenteel is ze bestuurslid van het Festival Hoorn- Oude Muziek nu.  

Bestuurstaken

Bestuurstaken

Naam Functie Taak
Theo Hebinck voorzitter Public Relations
Dinant Nijland Vice voorzitter Muziekcommissie;
Henk Bargboer Secretaris / 2e penningmeester MMK nieuws; Website
Rinus Nitert Penningmeester beheer van de financiën
Hennie Smale Algemeen adjunct Muziekcommissie; Reiscommissie
Huub Dietvorst 2e Secretaris Reiscommissie
Willem Niessink Algemeen adjunct Muziekcommissie, Reiscommissie

De geschiedenis van het koor

De geschiedenis van het koor

Een stukje koorgeschiedenis…

markeloHet Markelo’s Mannenkoor (MMK) werd 20 januari 1970 opgericht. Het vond zijn oorsprong in een revuekoortje. Met veel enthousiasme werd na de oprichting begonnen met ongeveer 20 leden aan de eerste repetitie. Begonnen werd met Nederlandse liedjes als: “Als hier een pot met bonen staat”, “Wat zullen onze patriotjes eten”, “De vier weverkens”.

Al vrij snel nam het ledenaantal toe tot 25 en werd er ook gekozen voor een breder repertoire, ook in andere talen zoals Duits, Engels en Frans.

Het MMK verleende medewerking aan kerst-zangdiensten en aan 4 mei herdenkingen en werd steeds vaker uitgenodigd voor medewerking aan concerten van koren in de omliggende gemeenten. Ook geeft het MMK ieder jaar een concert en soms meerdere voor haar donateurs en belangstellenden in Markelo. Het is een goede gewoonte deze concerten te beginnen met het Markelo’s Volkslied “Mooi Markelo”.

Markelo De Hoop 2008 9 web Het MMK is lid van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond en verleende in die hoedanigheid haar medewerking aan diverse        gewestelijke concerten. Bij het KNZV zijn ongeveer 255 mannenkoren aangesloten die zo’n 14000 zangers vertegenwoordigen.

In 2003 bestond het KNZV 150 jaar. In het kader daarvan werd een mannenkorenfestival georganiseerd wat uiteindelijk voor het MMK uitmondde in overwinning in de C klasse.

Het inmiddels circa 35 leden tellende mannenkoor heeft een eigen stijl weten te ontwikkelen. Er is gekozen voor een combinatie van bezig zijn met muziek, het zingen en niet te vergeten: gezelligheid. Eén en ander is terug te vinden in het repertoire.

De dirigent en de muziekcommissie stellen samen het repertoire vast. Het huidige repertoire bestaat uit een breed scala van bestaand mannenkoormuziek en bewerkingen van de dirigent. Er wordt daarbij geprobeerd om die muziek te kiezen die bij ieder lid zoveel mogelijk in de smaak valt. Ook telt duidelijk mee of het bij het publiek aan zal slaan. Dit betekent dat het MMK niet alleen maar kiest voor gezellige muziek, ook werken van Beethoven, Mozart of Schubert ontbreken niet op het repertoire.

De repetities van het MMK vinden plaats op maandagavond in het etablissement de Haverkamp, een bekend zalencentrum in Markelo. Ook is er elke derde repetitieavond van de maand “Ons Vrouwenhoekje”, een gezellige kaart/praatavond voor de vrouwelijke aanhang van het koor.